ΑΤΟΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ


Η ψυχοθεραπεία είναι ένα είδος θεραπευτικής παρέμβασης, ένας τρόπος με τον οποίο ο καθένας μπορεί να βρει λύσεις σε σημαντικά θέματα ή προβλήματα που τον απασχολούν. Είναι, ουσιαστικά, μια συνεργασία του θεραπευόμενου με έναν εκπαιδευμένο θεραπευτή, όπου μέσα σε περιβάλλον στήριξης, κατανόησης και εχεμύθειας, “δουλεύει” με σκοπό να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του, να αναγνωρίσει φόβους και ανάγκες που δεν του ήταν ορατές, να αντιμετωπίσει διαταραχές όπως κατάθλιψη, κρίσεις πανικού, φοβίες κτλ, καθώς και να βελτιώσει τον εαυτό του,αυξάνοντας την αυτοπεποίθηση,αποκτώντας αυτογνωσία και βλέποντας καθαρά ποιος είναι και τι θέλει από την ζωή. Μαθαίνει να βλέπει τα πράγματα με άλλον τρόπο, να ακολουθεί το δικό του μονοπάτι προς την ευτυχία και την προσωπική ελευθερία χρησιμοποιώντας τις δικές του εσωτερικές δυνάμεις.

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται συνήθως σε εβδομαδιαία βάση και διαρκούν περίπου 50 λεπτά. Υπάρχει δυνατότητα πραγματοποίησης συνεδριών μέσω Skype σε περιπτώσεις που: ο ενδιαφερόμενος κατοικεί σε άλλη πόλη ή σε απομονωμένη περιοχή, προβλήματα υγείας καθιστούν αδύνατη τη μετακίνηση, ή υπάρχουν άλλα, αξεπέραστα κωλύματα.