ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ;


ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ;

Από τη Μυρτώ Μιχαηλίδη, Ειδική Ψυχοπαιδαγωγός

 

Η δυσλεξία είναι μια εγγενής νευροβιολογική διαταραχή, η οποία εκδηλώνεται με δυσκολίες στην ανάγνωση και την ορθογραφημένη γραφή. Συχνά συνυπάρχει με δυσγραφία, δυσαριθμησία (δυσκολία στα μαθηματικά) και υπερκινητικότητα / διάσπαση προσοχής. Ειναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η δυσλεξία δεν οφείλεται σε έλλειψη κινήτρων, αισθητηριακά προβλήματα, νοητική υστέρηση, συναισθηματικές διαταραχές, πολιτισμικές διαφορές ή ανεπαρκή διδασκαλία. Η δυσλεξία επιδρά σε όλους τους τομείς της ζωής ενός ατόμου. Επομένως, η παρέμβαση δεν περιορίζεται μονάχα στο μαθησιακό / γνωστικό κομμάτι, αλλά περιλαμβάνει και την αντιμετώπιση προβλημάτων στο σχολικό, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Τα συμπτώματα της δυσλεξίας εξαρτώνται από το αναπτυξιακό στάδιο του ατόμου. Παρακάτω παρουσιάζονται οι βασικές ενδείξεις που παρατηρούνται σε παιδιά σχολικής ηλικίας.

photo (1)

ΓΡΑΦΗ

Ορθογραφία

 • Λάθη σε βασικούς ορθογραφικούς κανόνες (αδυναμία αυτοματοποίησης των βασικών καταλήξεων)
 • Λάθη ιστορικής / θεματικής ορθογραφίας (π.χ. πέζω αντί παίζω)
 • Αντικατάσταση γραμμάτων που μοιάζουν ακουστικά (π.χ. β-φ, δ-θ, γ-χ)
 • Αντικατάσταση γραμμάτων που μοιάζουν οπτικά (π.χ. ο-α, β-θ, π-τ)
 • Παράλειψη γραμμάτων (π.χ. τραπζι αντί τραπέζι)
 • Απλοποίηση συμπλέγματος σε δίψηφα ή τρίψηφα σύμφωνα (π.χ. στοφή αντί στροφή)
 • Παράλειψη συλλαβών (π.χ. φαστικά αντί φανταστικά) και λέξεων
 • Προσθήκη γραμμάτων (π.χ. αρκρούδα αντί αρκούδα) και συλλαβών (π.χ. καραραμέλα αντί καραμέλα)
 • Αντιστροφή γραμμάτων (π.χ. αχρίζει αντί αρχίζει) και συλλαβών (π.χ. βαλέρι αντί βαρέλι)
 • Παρατονισμός (π.χ. πόλυ αντί πολύ) ή έλλειψη τόνων
 • Παρεμβολή κεφαλαίων γραμμάτων μέσα στη λέξη
 • Έλλειψη σημείων στίξης
 • Κακογραφία, ακαταστασία γραφής, μη τήρηση αποστάσεων ανάμεσα στις λέξεις
 • Αδυναμία αυτοδιόρθωσης

 

Γραπτή έκφραση

 • Περιορισμένος αριθμός λέξεων / προτάσεων
 • Φτωχό περιεχόμενο και δομή
 • Περιορισμένο λεξιλόγιο
 • Προφορικότητα λόγου
 • Συντακτικά λάθη
 • Έλλειψη συνοχής και αλληλουχίας

 

ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Αποκωδικοποίηση

 • Αντικαταστάσεις, αντιστροφές, παραλείψεις και προσθήκες γραμμάτων, συλλαβών και λέξεων
 • Μαντεύουν λέξεις αντί να τις διαβάζουν, παρασυρόμενα από κάποια γράμματα ή συλλαβές (π.χ. καράβι αντί καλάμι)
 • Δυσκολία στην ανάγνωση συμπλεγμάτων, δίψηφων, συνδυασμών
 • Αργή, συλλαβιστή ή διστακτική ανάγνωση
 • Επαναλήψεις
 • Παρατονισμός
 • Έλλειψη «χρώματος»
 • Μη τήρηση σημείων στίξης
 • Χάσιμο σειράς

 

Κατανόηση

 • Ελλιπής κατανόηση κειμένου
 • Δυσκολίες στον εντοπισμό της κεντρικής ιδέας και στη διάκριση των σημαντικών από τις ασήμαντες πληροφορίες
 • Δυσκολία στην εξαγωγή συμπεράσματος
 • Δυσκολία στην οργάνωση των πληροφοριών