ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ


Ειδική αγωγή είναι η επιστήμη που ασχολείται με την αξιολόγηση, διάγνωση και αντιμετώπιση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών μέσω εξειδικευμένων σχολικών και μαθησιακών προγραμμάτων (π.χ. για την αντιμετώπιση της δυσλεξίας, δυσορθογραφίας). Το πρόγραμμα της ειδικής αγωγής που προσφέρουμε είναι εξατομικευμένο στις ανάγκες του κάθε παιδιού και προκύπτει ύστερα από μαθησιακή αξιολόγηση που γίνεται με ειδικά διαγνωστικά εργαλεία/ τεστ. Στην παρέμβαση χρησιμοποιούμε μεθόδους για την εύκολη εκμάθηση των μαθησιακών στόχων ώστε να κάνουν τη συνεδρία ευχάριστη και φιλική προς το παιδί.

 

Τι είναι οι μαθησιακές δυσκολίες;

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών, οι οποίες δυσχεραίνουν την απόκτηση ή τη χρήση των ικανοτήτων της ακρόασης, της ομιλίας, της γραφής ή της μαθηματικής σκέψης.


Είναι αυτές οι δυσκολίες εγγενείς ή επίκτητες;

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι εγγενείς στο άτομο και εμφανίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Άρα, μπορούν να βελτιωθούν με την κατάλληλη παρέμβαση,αλλά όχι να εξαλειφθούν.

Δείτε εδώ τα συμπτώματα της δυσλεξίας.