ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ


Γραμμή υποστήριξης για την κατάθλιψη: http://www.depressionanxiety.gr

Ελληνικός Σύλλογος για την Αφασία: www.aphasia.gr
Χρήσιμες συμβουλές σε σχέση με τις Μαθησιακές Δυσκολίες και τα Προβλήματα Συμπεριφορά: http://simvoulepsoume.blogspot.gr
Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων: http://www.autismgreece.gr