ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ


Σε συνεργασία με παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία προσφέρουμε κάθε χρόνο προγράμματα πρώιμης ανίχνευσης δυσκολιών λόγου και ομιλίας με στόχο την έγκυρη πρόληψη και αντιμετώπιση διαταραχών του λόγου. Η ανιχνευτική διαδικασία γίνεται με τη χρήση ειδικών γλωσσικών τεστ/ανιχνευτικών εργαλείων. Η ηλικία των 3,6 με 5 ετών θεωρείται ευνοϊκή για την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση των δυσκολιών του λόγου ώστε να μειώνονται στο ελάχιστο οι επιπτώσεις τους στη συνολική ανάπτυξη και ευημερία του παιδιού.